• 4/F., Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
  • Unit. 1908-09, 19/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui
  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)
  • 香港大學感染及傳染病學深造文憑
  • 香港中文大學流行病學與生物統計學學士後文憑