• 4/F., Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
  • Unit. 1908-09, 19/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui
  • 香港大学内外全科医学士
  • 英国皇家内科医学院院士
  • 英国伦敦皇家内科医学院荣授院士
  • 英国爱丁堡皇家内科医学院荣授院士
  • 香港内科医学院院士
  • 香港医学专科学院院士(内科)