• 4/F., Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
  • Unit. 1908-09, 19/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui
  • 香港大学内外全科医学士
  • 皇家放射科医学院院士
  • 香港放射科医学院院士
  • 香港医学专科学院院士(放射科)
  • 香港大学李嘉诚医学院临床肿瘤学系荣誉临床助理教授