Skip links

林茂珠醫生

放射科專科醫生

關於林茂珠醫生
  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)
Return to top of page