Skip links

外科專科 - 潘冬平醫生

外科專科-潘冬平醫生
關於潘冬平醫生
  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學外科碩士
  • 香港大學哲學博士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)
Return to top of page